Kontakt

Siedziba

ul. Szkolna 3
11-513 Miłki

Koordynator: Agnieszka Chrzanowska

Asystent Uczestnika Klubu Seniora: Agnieszka Grajewska-Sudyn
tel. 87 555 90 62